Các phương pháp phẫu thuật

Cuộc đời tôi thay đổi từ khi lựa chọn phương pháp mổ cận

Nhờ được tư vấn và lựa chọn phương pháp mổ cận ReLEx SMILE ở ở bệnh viện mắt Quốc tế DND mà chỉ trong một năm nay tôi đã gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp và tình duyên. Có lẽ, quyết định từ bỏ chiếc kính cận đã theo bám mình lâu năm khiến tôi tự tin và gặp hái được thành công.

Read more