Mổ mắt cận thị

Thẻ: mổ cận

Tật khúc xạ là gì

| Tháng Một 23, 2017 | mocanthi | 0

Tật khúc xạ thường xuất hiện ở lứa tuổi đi học, nhất là từ 11 – 15 tuổi; trong đó có 80% là cận thị vì vậy người ta gọi chung là “Cận thị học đường”.

To Top

0969128128